Memberships

 • Basic Membership
  Duration
  3 months
  Package price
  Free

  Truy cập vào các công cụ Self-Coaching Assessment, bản tin hàng tháng và diễn đàn cộng đồng.

 • Self-Coaching
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫2,000,000

  Access to self-coaching tools, and community forums.

 • Certified Membership
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫2,000,000

  ILM & Tools Certified Membership