Memberships

 • Motivational Membership
  Duration
  12 months
  Package price
  Free
  • Là thành viên của các Cộng đồng Organizational Growth & Self-Discovery
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ, các workshop cộng đồng.