Memberships

 • Basic Membership
  Duration
  3 months
  Package price
  Free

  Truy cập vào các công cụ Self-Coaching Assessment, bản tin hàng tháng và diễn đàn cộng đồng.

 • Self-Coaching
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫2,000,000
  • Truy cập gói Basic Self-Coaching Assessment bao gồm 2 công cụ đánh giá: Motivation Questionnaire & EQ-SWOT 
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ.  
  • Giảm 20% phí tham gia các chương trình Đào tạo Chuyên gia tại Success Partner
  • Truy cập các tài liệu hướng dẫn về Self-Coaching 
 • Advanced Self-Coaching Assessment
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫4,000,000
  • Truy cập gói Advanced Self-Coaching Assessment bao gồm 3 công cụ đánh giá: Motivation Questionnaire, EQ-SWOT & Trait-Map Personality Assessment 
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ.  
  • Giảm 20% phí tham gia các chương trình Đào tạo Chuyên gia tại Success Partner
  • Truy cập các tài liệu hướng dẫn về Advanced Self-Coaching Assessment
 • Premium Self-Coaching Assessment
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫6,000,000
  • Truy cập gói Premium Self-Coaching Assessment bao gồm 4 công cụ đánh giá: Motivation Questionnaire, EQ-SWOT, Trait-Map Personality Assessment & Uchida-Kraepelin Performance Test
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ.  
  • Giảm 30% phí tham gia các chương trình Đào tạo Chuyên gia tại Success Partner
  • Truy cập các tài liệu hướng dẫn về Self-Coaching 
 • Certified Membership
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫8,000,000

  ILM & Tools Certified Membership